Контакти

Марина Митова

Председател на НСФЕБ
Телефон:
+359 2/981 87 61
E-mail: mitova@nsfeb.org

Христо Петров

Заместник председател
Телефон:
+359 2/981 87 61; +359 2/40 10 535
E-mail: petrov@nsfeb.org

Стойчо Кръстев

Главен юрисконсулт
(Трудово правни консултации)
Телефон:
+359 888 222 725
E-mail: stoicho_nsfeb@abv.bg

Адрес:
Независима синдикална федерация на енергетиците в България /НСФЕБ/
E-mail: office@nsfeb.org 
Пл. „Македония“ 1,
1000 София, България