НСФЕБ

ДОКУМЕНТИ

БКТД

Днес, 09 декември 2021 год. в гр. София, на основание чл.51б от Кодекса на труда между:
Българска браншова камара на енергетиците, представлявана от Димитър Шевиков – Председател на Управителния съвет, наричана по-нататък РАБОТОДАТЕЛ, от една страна
и
Национална федерация на енергетиците – КНСБ, представлявана от Георги Петров – Председател, Федерация “Енергетика” – Подкрепа, представлявана от Димитър Чалъков
– Председател, Независима синдикална федерация на енергетиците в България – КНСБ, представлявана от Божидар Митев – Председател, Федерация “Атомна енергетика” – Подкрепа, представлявана от Владимир Владимиров – Председател, наричани по-нататък СИНДИКАТИ, от друга страна

Устав

Приет на Учредителната конференция на 21.04.1990 г., изменен и допълнен на Извънредната конференция на 07.05.1992 г., на VІ-та Редовна отчетно-изборна конференция на 01.12.1995 г., на VІІ-та Редовна отчетно-изборна конференция на 11.12.1998 год., на VІІІ-та Извънредна конференция /Първия конгрес/ на 13.12.2001 г. и на ІІ-ия конгрес на 12.04.2007 год. Изменен и допълнен на Четвъртия редовен конгрес на НСФЕБ на 12 април 2017 година. Изменен и допълнен на Петия редовен конгрес на НСФЕБ на 16 юни 2022 година.

Други

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.