Членство

Защо членство и срещу какво?

 • За да познавам и отстоявам своите социални и трудови права;
 • За да получавам квалифицирана помощ и защита;
 • За да съм защитен срещу произвола на работодателя;
 • За да участвам активно в процесите на преговори;
 • За да се зачита моето мнение;
 • За да се присъединя към международните синдикални организации;
 • За да реализирам своите трудови, социални и икономически права.

Дължите месечен членски внос 1% от дохода оставащ след приспадането на задължителните лични осигуровки и данъка върху общия доход.


Какво предлагаме на членуващите при нас?

 • Представителство през работодателите на социалните и трудови интереси;
 • Възможност за договаряне на по-добри социални условия, възнаграждения, отпуски, обезщетения;
 • Контрол върху спазването на трудовите права и КТД;
 • Трудово-правна и консултантска помощ;
 • Борба срещу уволненията;
 • Договаряне на нормални условия на труд;
 • Организиране на социално и солидарно подпомагане;
 • Какво правим за отдиха на членуващите във Федерацията.

Как работим съвместно?

 • Приемаме нови членове;
 • Осигуряваме и подпомагаме екипите в колективни преговори;
 • Обучаваме и информираме нашите синдикални представители;
 • Решаваме проблемите на членовете си при колективни спорове и конфликти;
 • Организираме схеми за социално и солидарно подпомагане;
 • Осигуряваме своевременна правна консултация и условия за защита;
 • Организираме и изграждаме нови синдикални организации.

 

Партньори