ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Председателят на НСФЕБ осъществява следните основни правомощия: Представлява синдикалната организация (синдиката). Свиква синдикалния комитет и ръководи неговите заседания. Организира работата на синдикалния комитет и контролира изпълнението на взетите решения. Води...
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

Изпълнителният комитет /ИК/ е постоянно действащ колективен орган за оперативно ръководство на дейността на НСФЕБ между два нейни конгреса.ИК се формира и осъществява своите правомощия в съответствие с чл.41, 42 и 43 от Устава на НСФЕБ.Член 42: Изпълнителният комитет...

ФЕДЕРАЛЕН СЪВЕТ

Федералният съвет /ФС/ е ръководен орган на НСФЕБ между два конгреса. ФС се формира и осъществява своите функции в съответствие с чл.чл.37,38,39 и 40 от Устава на НСФЕБ.В състава на ФС влизат: председателят, заместник председателите, членовете на ИК и председателите...
ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Централната контролна комисия (ЦКК) е орган за цялостен контрол на финансовата дейност на федерацията. Състава на ЦКК се избира на конгреса на НСФЕБ. ЦКК се формира и осъществява своите правомощия в съответствие с чл.чл. 48, 49, 50 и 51 от Устава на НСФЕБ. ЦКК на...

КОНГРЕС

Устав – НСФЕБ:Член 32: Висш орган на НСФЕБ е Конгресът. Той се провежда веднъж на пет години.Член 33: Конгресът на федерацията: Приема отчетите на председателя на федерацията и председателя на ЦКК. Обсъжда и приема основните насоки и програмните документи на...
Структура НСФЕБ

Структура НСФЕБ

КОНГРЕС ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ /ЦКК/ ФЕДЕРАЛЕН СЪВЕТ /ФС/ ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ /ИК/ ОСНОВНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА   Конгресът е висшия ръководен орган на НСФЕБ, който се свиква на пет години.Ръководен орган на Федерацията в...