НСФЕБ – Партньорства

НСФЕБ – Партньорства

НСФЕБ е основен член на КНСБ Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ НСФЕБ е член на EPSU Европейска федерация на профсъюзите на обществените услуги /EPSU/ – Брюксел НСФЕБ е член на PSI Световна организация на работещите в публичните услуги...