Какво предлагаме на членовете си?

Представителство пред работодателите на социалните и трудови интереси; Възможност за договаряне на по-добри социални условия, възнаграждения, отпуски, обезщетения; Контрол върху спазването на трудовите права и КТД; Трудово-правна и консултантска помощ; Борба срещу...

Как действаме?

Приемаме нови членове; Осигуряваме и подпомагаме екипите в колективни преговори; Обучаваме и информираме нашите синдикални представители; Решаваме проблемите на членовете си при колективни спорове и конфликти; Организираме схеми за социално и солидарно подпомагане;...

Нашата история

21.04.1990 г. – в гр.София се провежда учредителната Конференция на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България – НСФЕБ, която се отделя от Федерацията на миньорите, металурзите, енергетиците и геологопроучвателите. На Конференцията присъстват...

Кои сме ние?

Независима синдикална федерация на енергетиците в България /НСФЕБ/ е учредена на Конференция на 21 април 1990 год. Към 31 декември 2010 год. Федерацията има 6 323 синдикални членове. НСФЕБ има 100 синдикални организации в следните дейности: Атомна енергетика...