Биографична информация – Борислав Стоянов

Борислав Стефанов Стоянов /отговоря за ЕСО / Образование – висше  – ВМЕИ – гр.Габрово,  специалност: машинен инженер Ползвани езици: руски и английски Трудова дейност: Трудовата си дейност започва от юни 2000 г. в НЕК ЕАД, Предприятие МВН, а по-късно преминава в РС...

Биографична информация – Станислав Любомирски

Станислав Георгиев Любомирски /отговоря за ЧЕЗ/ Образование – висше  – ТУ – гр.София,  специалност:ел.снабдяване и ел.обзавеждане. Ползвани езици: руски и английски Трудова дейност: Трудовата си дейност започва от 1981г. в НИППИЕС „Енергопроект”; през 1992г. преминава...

Биографична информация – Пламен Панайотов

Пламен Христов Панайотов /отговоря за Енерго-про/ Образование – висше  – ТУ – гр.Варна,  специалност магистър инженер  „Електрически машини и апарати”; средно специално – ел.обзавеждане на промишлени предприятия – техникум по механотехника гр.Бургас. Ползвани езици:...

Биографична информация – Христо Николаев Петров

Христо Николаев Петров /отговоря за ЕВН/ Образование – висше техническо – Висше Военно Въздушно Училище „Г.Бенковски” – гр.Долна Митрополия, специалност „Летателни апарати и авиационни двигатели”; средно специално – ел.обзавеждане на промишлени предприятия – техникум...

Биографична информация – Силвия Прангова

СИЛВИЯ КИРИЛОВА ПРАНГОВА /отговаря за ЕСО/Образование – висше – магистър – специалност „ Маркетинг” в  ЮЗУ „ Неофит Рилски” гр. Благоевград.Ползвани езици – говоримо руски и френскиТрудова дейност – Започва работа през 2000 г. в НЕК ЕАД- ЕПР Благоевград, сега ЕСО ЕАД-...

Биографична информация – Николай Петков

Николай Миков Петков /отговаря за ЧЕЗ/Образование: средно техническо- специалност „Промишлена електроника”.Ползвани езици: рускиТрудова дейност: От 1979 год. е в системата на енергетиката. В ЧЕЗ Електроразпределение  изпълнява длъжността- ръководител на отдел...