Контакти

Независима синдикална федерация на енергетиците в България /НСФЕБ/ е учредена на Конференция на 21 април 1990 год. Към 31 декември 2010 год. Федерацията има 6 323 синдикални членове. НСФЕБ има 100 синдикални организации в следните дейности: – Атомна енергетика;...

Биографична информация – Борислав Стоянов

Борислав Стефанов Стоянов /отговоря за ЕСО / Образование – висше  – ВМЕИ – гр.Габрово,  специалност: машинен инженер Ползвани езици: руски и английски Трудова дейност: Трудовата си дейност започва от юни 2000 г. в НЕК ЕАД, Предприятие МВН, а по-късно преминава в РС...

Биографична информация – Станислав Любомирски

Станислав Георгиев Любомирски /отговоря за ЧЕЗ/ Образование – висше  – ТУ – гр.София,  специалност:ел.снабдяване и ел.обзавеждане. Ползвани езици: руски и английски Трудова дейност: Трудовата си дейност започва от 1981г. в НИППИЕС „Енергопроект”; през 1992г. преминава...

Биографична информация – Пламен Панайотов

Пламен Христов Панайотов /отговоря за Енерго-про/ Образование – висше  – ТУ – гр.Варна,  специалност магистър инженер  „Електрически машини и апарати”; средно специално – ел.обзавеждане на промишлени предприятия – техникум по механотехника гр.Бургас. Ползвани езици:...

Биографична информация – Христо Николаев Петров

Христо Николаев Петров /отговоря за ЕВН/ Образование – висше техническо – Висше Военно Въздушно Училище „Г.Бенковски” – гр.Долна Митрополия, специалност „Летателни апарати и авиационни двигатели”; средно специално – ел.обзавеждане на промишлени предприятия – техникум...