Позиция на НСФЕБ и НФЕ относно Проект за разпореждане на Министерски съвет за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисленията от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие

Позиция на НСФЕБ и НФЕ относно Проект за разпореждане на Министерски съвет за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисленията от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие

Писмо НФЕ НСФЕБ

НСФЕБ

Независима синдикална федерация на енергетиците в България София 1000, Пл.”Македония” № 1, Етаж V , стая № 2Тел: +359 2/40 10 535, Тел:/факс: +359 2/981 87 61Site: http://www.nsfeb.org, E-mail: nsfeb@abv.bg   {module НСФЕБ...