Подпомагане на пътуващите ежедневно до работното място

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На ФС г-жа Росица Соколова направи пояснения по проекта „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и на  чл.57 а от Закона за насърчаване на заетостта, касаещ задълженията на работодателя и средствата, които му се предоставят за пътни на...