Програмни цели и задачи на НСФЕБ – КНСБ за мандата 2007 – 2012 г.

В цялата си история НСФЕБ остана вярна на приетите при учредяването й принципи. Стриктното им съблюдаване през годините е в основата на израстването и укрепването на Федерацията като професионално и колегиално сдружение на енергетиците.Убедени сме, че избрания от нас...

Цели и задачи

През всичките 22 години НСФЕБ остана вярна на приетите при учредяването си принципи, стриктното съблюдаване на които е в основата на израстването и укрепването на Федерацията като професионално и колегиално сдружение на енергетиците. В годините до IV Конгрес на НСФЕБ...