Отчет за дейността на Председателя на Федерацията инж. Божидар Митев

*Отчет на Председателя на Федерацията инж. Божидар Митев пред II-рия Конгрес на НСФЕБУважаеми д-р Христов, Уважаеми гости, Колежки и колеги,Последните 5 години, след Конгреса на Федерацията през м.декември 2001 г., бяха белязани от изключително динамични процеси на...

Отчет за дейността

* Отчетен доклад на Председателя на НСФЕБ инж.Божидар Митев пред ІІІ-иия Конгрес на НСФЕБ, за периода април 2007 г. – април 2012 г. – гр.София, Конгресен център на хотел „Родина” 26 април 2012 г.* Уважаеми г-н Ппламен Димитров, Уважаеми гости, колежки и колеги,...