Мисия

Член 4 от Устава на НСФЕБ:Основната цел и мисия на НСФЕБ е представителство и защита на трудовите, социални и синдикални права и интереси на синдикалните членове. Право на свободен труд, свободен избор на място на работа, професионално ориентиране, обучение,...