Директива на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз

Директива на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз – Вижте като PDF