Директива на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз

Директива на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз – Вижте като PDF  

Браншов колективен трудов договор (БКТД)

Днес, 09 декември 2021 год. в гр. София, на основание чл.51б от Кодекса на труда между: Българска браншова камара на енергетиците, представлявана от Димитър Шевиков – Председател на Управителния съвет, наричана по-нататък РАБОТОДАТЕЛ, от една страна и Национална...

Вътрешни правила на НСФЕБ-КНСБ за администриране лични данни

Вътрешни правила на НСФЕБ-КНСБ за администриране лични данниНасоки и указания относно прилагането на разпоредбите на вътрешните правила на НСФЕБ-КНСБ за администриране на личните данни и тяхната защитаДекларация – искане за съгласиеЗаявление за синдикално...