КНСБ и Фондация Фридрих Еберт България проведоха на 19 юни, дискусионен форум “Необходимостта от Национален план за справедлив преход”. На него бяха разисквани проблемите пред страната ни, свързани със Зелената сделка, обсъждането на европейско ниво на преразглеждането ѝ, готовността, както и нужните действия за постигане на целите на ЕС за въглеродна неутралност, отражението върху различните сектори на икономиката ни, както и върху крайните потребители.

Във форума участваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът Огнян Атанасов, председателят на БСК Добри Митрев, директорът на Фридрих Еберт България Жак Папаро, Богомил Николов в качеството си на зам.-председател на ИСС, Александър Загоров от КТ “Подкрепа”, Красимир Ненов, зам.-министър на енергетиката, Николай Павлов, зам.-министър на икономиката, Бисер Минчев, зам.-министър на транспорта, Таня Георгиева, зам.-министър на земеделието, Юра Йорданова-Витанова, зам.-министър на регионалното развитие, Апостол Дянков, ГД “Политики за изменение на климата” в Министерството на околната среда, експерти от Министерството на труда, от община Стара Загора, Теодора Пенева от Института за икономически изследвания на БАН, председатели на федерации към КНСБ и др.
Председателят на НСФЕБ г-жа Марина Митова бе модератор на вторият дискусионен панел на събититето с участници Красимир Ненов – зам.министър на енергетиката , Апостол Дянков МОСВ и Теодора Панева ИИИ към БАН.

Основен акцент на форума бе липсата на национален план за справедлив преход, като той трябва да включва активни мерки на пазара на труда и ясни ангажименти на държавата спрямо работниците и служителите, чиито работни места ще бъдат засегнати в резултат на трансформацията на съответния сектор. Планирането на пазара на труда следва да въведе мерки за идентифициране на профили на длъжности и за използване на умения, които могат да се прехвърлят в нисковъглеродни сектори. Това ще гарантира, че работниците разполагат с достатъчно време и ресурси за повишаване на квалификацията и са стимулирани да търсят нова работа. Очакванията са, че енергийният преход и развитието на нови зелени технологии ще допринасят за развитието на единствени по рода си знания и умения и за създаването на работни места за висококвалифицирани специалисти, но това все още има ограничено развитие в Европа.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че липсата на по-голяма яснота за европейския декалибрационен процес на Зелената сделка, Европейския индустриален пакт и всичко останало около него задава серизони въпросителни, които имат политическо измерение. “За нас го има притеснението да не се вземат прибързани решения”, каза Димитров. Той обясни, че през последните повече от два месеца ръководството на конфедерацията е посетило около 100 фирми у нас в рамките на кампанията „По-високи доходи с твоя синдикат“. “Всички бизнеси ги вълнува едно и също – цената на елетроенергията, чуждестранните пазари, както и кадрите, тоест липсата на хора. Цената на електроенергията ще предопредели дали и доколко можем да гарантираме на индустрията, че наистина ще се развива и ще привлича нови инвестиции“, обясни Димитров.