УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Честит професионален празник – Деня на енергетика!

Денят на енергетика е празник за тези, които са посветили живота си на трудна, но много важна кауза за страната – осигуряване на хората с топлина и електричество. В крайна сметка вие осигурявате стабилната и ефективна работа на българската енергийна система. А това е основният отрасъл на икономиката, от който зависи икономиката на страната ни, растежът на производството и благосъстоянието на нашите съграждани. Днес, до голяма степен благодарение на вашите професионални качества, усърдие и отговорно отношение, страната ни продължава да увеличава потенциала на енергийната система, да въвежда в експлоатация нови енергийни съоръжения и да насърчава въвеждането на съвременни технологии.

Професионалният живот на всеки един от вас е изпълнен с ежедневни предизвикателства, а най-голямото пред нас всички е трансформацията на енергийния сектор. Уверена съм, че заедно с общи усилия и приноса на всеки един от вас ще успеем да преодолеем тази трудна задача.

От сърце желая на вас и вашите семейства здраве, вдъхновение и много успехи!

Марина Митова – Председател НСФЕБ