Благодарение на общите усилия на КНСБ в частност на НСФЕБ и останалите енергийни,миньорски и други федерации, подкрепили вчерашният протест пред Народното събрание под надслов „Да защитим енергийната сигурност на страната“, крайната цел на акцията се увенча с успех. Под нестихващите възгласи отвън, всички партии в парламента гласуваха решение с което задължават правителството на България в срок до 31.03.2023 да предоговори НПВУ в частта Енергетика, като се заличи срока – края на 2025г и емисиите от сериен диоксид „-40%“ спрямо нивата от 2019г. Така също в решението на НС е записано въглищните централите да могат да работят без ограничения до 2038г. Напомняме на нашите членове, че България вече е изпълнила поет ангажимент за намаляване на въглеродните емисии с 55% до 2030г, спрямо нивата от 1990г. Именно този факт послужи като допълнителен аргумент за защита на дейността на въглищните централи в момент на високи цени на електроенергията в Европа, високи печалби от продажбата на същата и като съществен фактор гарантиращ енергийната сигурност на Балканският полуостров. Ръководството на НСФЕБ изказва искрени благодарности на своите членове от ТЕЦ Бобовдол и техният председател Тодор Василев за организирането и транспортирането на 360 наши колеги, взели активно участие в протеста!