Утре 12.01.2023г от 11ч КНСБ и Подкрепа организират съвместна протестна акция под наслов „Да защитим енергийната сигурност на страната“.

НСФЕБ като част от КНСБ, ще се включи със свои членове в предстоящото мероприятие. Едни от основните цели на акцията е предоговаряне на ПВУ в частта сроковете за намаляване на въглеродните емисии с 40% от въглищни централи до края на 2025г, както и крайният срок за либерализация пазара за бита обвързан също до края на 2025г.