След публикуваното решение на ВАС да остави в сила определението на Административен съд – Стара Загора, с което е спряно предварителното изпълнение на заповедта за прекратяване дейността на „Брикел“ ЕАД, предстои произнасяне по съдебното дело от първоинстанционният съд.

В тази връзка НСФЕБ към КНСБ алармира за рискове в сектор Енергетика при евентуалното принудително спиране на производствената дейност на ТЕЦ „Бобов дол“, поради прекратяване на доставките на обогатено енергийно гориво от „Брикел“ ЕАД.

С настоящата позиция НСФЕБ изказва своите притеснения и същевременно подкрепя декларацията на ръководствата на община Бобов дол и община Дупница и споделя тяхната загриженост за работещите в ТЕЦ „Бобов дол“ и икономическите последствия от едно такова решение.

Имайки предвид специфичния характер на производство и място в критичната инфраструктура на страната, съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката и Директива 2008/114/ЕО, НСФЕБ настоява преди взимането на решения за прекратяване на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ и „Брикел“ ЕАД да се отчетат всички фактори.

На фона на световна социално-икономическа криза и несигурност при доставките на газ генериращите мощности на въглищните централи имат ключова роля за осигуряване енергийната сигурност на страната. С оглед на предстоящата неясна по отношение на доставките зима, подчертаваме съществената роля на ТЕЦ „Бобов дол“ АД за захранването на град София по две направления: към ТЕЦ „София“ и към подстанция „София юг“.  

НСФЕБ по никакъв начин не омаловажава екологичните изисквания към централите, но не можем да останем безучастни към опасенията на работещите в ТЕЦ „Бобов дол“ над 900 души. Ние заявяваме своята загриженост относно сигурността на техните работни места и доходите им, в случай че дейността на централата бъде прекратена, и припомняме принципа на Европейската комисия по отношение на зеления преход, а именно „Никой да не бъде изоставен!“. Всички европейски и български планове говорят за „преход“, не за „незабавно спиране“. Нужно е време, в което „Брикел“ ЕАД да изпълни планираните си проекти за трансформация, като внедряване на биомаса, инвестиции в нови топлоколектори, изграждане на предкамерна пещ и рехабилитация на обогатителната инсталация, което ще позволи увеличаване на дела на произведената безвъглеродна енергия.

Свидетели сме, че държави, които се отказват от въглищна енергетика, в момента започват да отварят консервирани ТЕЦ-ове и настояваме българската държава да не допуска икономически и социален срив в цяла Югозападна България! 

Изтеглете позицията като PDF