Независима синдикална федерация на енергетиците в България /НСФЕБ/ е учредена на Конференция на 21 април 1990 год. Към 31 декември 2010 год. Федерацията има 6 323 синдикални членове. НСФЕБ има 100 синдикални организации в следните дейности: – Атомна енергетика; – Енергопроизводство; – НЕК ЕАД; – Електроразпределение и продажба на ел.енергия; – Топлофикация; – Строително-ремонтна и инвестиционна дейност.

 

Марина Митова
Председател на НСФЕБ

Христо Петров
Заместник председател

Телефон:
+359 2/981 87 61
+359 2/40 10 535
E-mail: nsfeb@abv.bg

Стойчо Кръстев
Главен юрисконсулт
(Трудово правни консултации)

Телефон:
+359 2/40 10 696
E-mail: stoicho_nsfeb@abv.bg

 

Адрес:
Независима синдикална федерация на енергетиците в България /НСФЕБ/
Пл. „Македония“ 1,
1000 София, България