Уважаеми колеги,

В четвъртък (23.06.2022 г.) от 08:00 часа, КНСБ организира протест чрез СИНДИКАЛНА ПРОТЕСТНА ПАЛАТКА в близост до служебния вход на Народното събрание.

Настояването на протеста е да се приемат ИСКАНИЯТА НА КНСБ ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТ 2022

МЯСТО НА ПРОТЕСТА: В близост до служебния вход на Народното събрание

(предвид

огражденията около Народното събраните, точното място на протеста ще бъде определено в последния момент)

НАЧАЛО НА ПРОТЕСТА: четвъртък (23.06.2022 г.) от 08:00 часа.

КРАЙ НА ПРОТЕСТА: до удовлетворяване на искания на КНСБ!  Това означава, че протестната палатка ще бъде позиционирана в продължение на няколко дена, най-малко до приемането на Бюджета на второ четене.

Дните на синдикалните протести ще бъдат наситени с дейности – от срещи с народни представители на самата палатка за връчване на исканията на КНСБ по актуалзацията на Бюджет 2022, през дейности представяне на данни за увеличението на цените на стоки и услуги с представяне на реални продукти и ситуации, до активности, показващи нивото на инфлацията и неадекватното заплащане, живи включвания през социалните мрежи на синдикални лидери и работещи и др.

Синдикалната палатка ще бъде с озвучение, целеви плакати, лозунги и други, с които ще достигнем до депутатите и широката общественост.

Планирано е широко медийно отразяване.

Чувствайте се свободни към подготвените материали да добавите и ваши такива, с насока увеличение на доходите на работещите във всеки един от дните на протестните действия – материали, листовки, послания, снимки, живи излъчвания и включвания през социалните мрежи на лидери и синдикални членове  и др. Всеки е добре дошъл по всяко време на протестната палатка и при желание ще има възможност да реализира свои акции, използвайки създадената организация, каквито заявки вече има от ФНСЗ, ФСЗ (Служителите в НЗОК) и др.  

Надяваме се на вашето активно участие в дните на протестите, като очакваме да мотивирате и представители на отделните сектори да подкрепят исканията с присъствието си и активното участие в дейностите.

За контакти и допълнителна информация: Тодор Капитанов – 0889545143

Приложено допиванията и исканиятя можете да видите тук.