На 23.03.2022г. /сряда/ синдикалните организации в „Топлофикация София” ще проведат протест пред сградата на Столична община, ул. „Московска” №33, от 17,00 часа за достойно заплащане и безопасни условия на труд на работещите. Липсата на ясна стратегия за развитието на „Топлофикация София” и не професионалното управление през

последните години доведоха дружеството до финансов фалит. Неадекватната инвестиционна програма, остарялото оборудване и инфраструктура представляват риск за безопасността на работниците и повишават риск от аварии.  Столичен общински съвет и кмета на София са пряко отговорни!

Протестната декларация