В отговор на изпратеното писмо от национално представителните синдикати  до министъра на енергетиката  г-н Александър Николов, на 28 януари 2022 год.  в Министерство на енергетиката бе проведено заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество „Енергетика” / ОСТСЕ/.

Участие в заседание са взели

министъра, неговите заместници, Иван Андреев-изпълнителен директор на БЕХ, финансовият директор на БЕХ, Ангелин Цачев- изпълнителен директор на ЕСО ЕАД и други. От страна на синдикатите е участвал и г-н  Пламен Димитров-президент на КНСБ.

 Като представител на НСФЕБ-КНСБ в заседанието  е участвала г-жа Марина Митова – председател на синдикалната организация в ЕСО ЕАД и представител на синдикалните организации в ЕСО.

На заседанието са обсъдени проблеми свързани с: промени в Комплекса „Марица изток”, включително осигуряване на социална защита на работещите; енергийния баланс на страната; вътрешнофирменото преструктуриране и централизиране на общофункционални дейности в ЕСО ЕАД и националния план за възстановяване и устойчивост в компонента Нисковъглеродна икономика.

За председател на отрасловият съвет е определен зам.министъра Данаил Николов.

Министърът на енергетиката е  информирал, че в момента се подготвя първи вариант на Енергийна стратегия с хоризонт до 2050 г., като очаква тя да е финализирана до края на март, и е отправил  покана  за участие на представители на синдикалните организации в изготвянето на  стратегията. 

В отговор на поканата, НСФЕБ-КНСБ  предложи на МЕ, в екипа по подготовка (обсъждане) на енергийната стратегия да бъдат включени инж. Божидар Митев – председател на НСФЕБ-КНСБ и инж. Милена Анева – зам. председател на НСФЕБ-КНСБ. С текста на писмото можете да се запознаете тук.