В съответствие с утвърдените от КС на КНСБ критерии за  годишни награди на името на проф.Кръстьо Петков „За цялостен принос в развитието на синдикалното движение в България” и  „Синдикалист на годината“, на поредното си заседание на  21.12.2021 г. Координационният съвет на КНСБ

  утвърди предложените номинации за носителите за 2021 год.

Наградата  „Синдикалист на годината“ бе присъдена на Инж.Дияна Доростолска – председател на СО на Енерго-про Варна ЕАД и член на ИК на НСФЕБ.

Освен доказан специалист и ръководител, инж.Доростолска се доказа  и като отличен синдикалист.Благодарение на нейната упоритост и умение, Дияна Доростолска възстанови членството на синдикалните организации в регионите Енерго-про Шумен и Добрич. Със своят професионализъм и последователност, тя активно участва във воденето на преговори и подписването на КТД в компанията, благодарение на което социалния диалог в дружеството отбелязва чувствителен напредък. Инж.Доростолска винаги е успявала успешно да съчетава тези две свои отговорности, бидейки еднакво полезна и за дружеството, и за неговите работници и специалисти Г-жа Дияна Доростолска е един от лидерите в НСФЕБ-КНСБ, който активно съдейства за  реализиране на  всички действия  и политики, както на синдикалните организации в Енерго-про, така и тези на Федерацията.

Председателят на КНСБ – Пламен Димитров изказа благодарност на наградените  за тяхната всеотдайна и благородна синдикална дейност.