В съответствие с утвърдените от КС на КНСБ критерии за  годишни награди на името на проф.Кръстьо Петков „За цялостен принос в развитието на синдикалното движение в България” и  „Синдикалист на годината“, на поредното си заседание на  21.12.2021 г. Координационният съвет на КНСБ

  утвърди предложените номинации за носителите за 2021 год.

Специалната наградата на името на проф.Кръстьо Петков „За цялостен принос в развитието на синдикалното движение в България” предназначена за синдикални дейци дали своя принос за развитие на синдикалното движение в България , бе присъдена на инж.Божидар Митев – председател на НСФЕБ.

 През близо петдесет  годишната си синдикална дейност инж. Митев  активно отстоява синдикалните ценности- пример за подражание    на    членовете в  федерацията  на фирмено, браншово и национално  ниво.

Той убедително  се доказа, като синдикален лидер и политик, като честно и безкомпромисно отстояващ интересите хората пред работодателите им и  на българската енергетика.

Г-н Митев компетентно и убедително участва, ръководи  и допринася за  водене на ефективен социален диалог и  преговори при колективното трудово договаряне   в дружествата от отрасъла и бранша, като отстоява синдикалните права и ценности.

Той е един от лидерите в КНСБ, който иницира и съдейства за реализиране на  действията    и политиките, както в НСФЕБ, така и в Конфедерацията.

Председателят на КНСБ – Пламен Димитров изказа благодарност на наградените  за тяхната всеотдайна и благородна синдикална дейност.