С оглед запазване структурата на енергийната система, защита на работниците и служителите  и запазване социалния мир в ЕСО-ЕАД,  председателите на национално представителните синдикати: Георги Петров – председател на Национална федерация на енергетиците – КНСБ, инж. Божидар Митев – председател на

Независима синдикална федерация на енергетиците в България – КНСБ  и Димитър Чалъков – председател на Ф „Енергетика“ – Подкрепа изпратиха писмо до министъра на енергетиката. Писмото можете да видите тук.