Поради  увеличаващият се брой на боледували колеги  от КОВИД-19,  Изпълнителният комитет на НСФЕБ-КНСБ проведе поредно онлайн заседание, на което обсъди  и финансовото състояние на Федерацията към момента и взе следните 

РЕШЕНИЯ:

  1. Сумата предвидена в бюджета за 2021 год. да бъде увеличена с още 30 000 лв. или общо 90 000 лв., като необходимите средства  се вземат в рамките на утвърдените разходи в бюджета;
  2. Помощ да се изплаща на преболедували след представяне на следните документи:
  • предложение от председателя на СО;
  • заявление от преболедувалия синдикален член;
  • епикриза от болнично заведение или болничен лист или предписание за изолация при потвърден случай на COVID-19 в домашни условия издадено от РЗИ;
  1. Да се изплаща помощ при повторно заразяване след спазване на цитираните в т.2 документи;
  2. Да се изплаща помощ на карантинирани само след доказана положителна проба и цитираните в т.2 документи;
  3. В случай на смърт на синдикален член, помощ да се изплати на съпруга/съпруг или родител след представяне от нея/него на: епикриза от болнично заведение или болничен лист или Предписание за изолация при потвърден случай на COVID-19 , смъртен акт и удостоверение за наследници;
  4. Промяната да влезе в сила от 1 януари 2022г. при ползване на актуализирани за 2022 год. приложение и заявление.
  5. Решенията да бъдат доведени до знанието на председателите на синдикалните организации за сведение и изпълнение.

 Актуализираните за 2022 год. предложение и заявление за изплащане на помощ на преболедували синдикални членове от COVID-19 можете да изтеглите от тук и тук.

Разчитаме на  стриктно спазване на цитираните изисквания и разясняване на синдикалните членове.

 Пазете се и бъдете здрави!