Колективните трудови договори в групата на ЕНЕРГО-ПРО за 2022-2023 год. вече са подписани от мениджмънта  и синдикатите  в компанията с двегодишен срок на действие.

В допълнение на  договореностите през изтеклите години, в новите КТД са договорени и по-високи нови нива за: обезщетение и при  стаж над

25 години в дружествата; увеличаване процента на заплащане при положения извънреден труд и изплащане на еднократна помощ при временна нетрудоспособност  или стойността на лекарствените препарати.

Новите КТД потвърждават доброто партньорство в социалния диалог в компанията.