След проведените преговори между Управителния съвет на Българска браншова камара на енергетиците  и председателя й г-н Димитър Шевиков,  и председателите на национално представителните синдикати: Георги Петров – председател на Национална

федерация на енергетиците-КНСБ, Димитър Чалъков – председател на Ф „Енергетика“ – Подкрепа, инж. Божидар Митев – председател на Независима синдикална федерация на енергетиците в България – КНСБ и Владимир Владимиров председател на Ф“Атомна енергетика“-Подкрепа, на 09 декември  2021 год. бе подписан нов Браншов колективен трудов договор.

 БКТД  влиза в сила на 29 ноември 2021 г. и е със срок на действие от 2 (две) години.