На 26 октомври  2021 год. синдикалната организация на НСФЕБ-КНСБ в ЕСО – МЕПР ПАЗАРДЖИК – ЕАД проведе  отчетно-изборно събрание. За председател на организацията бе избрана инж.Илия Борисов Вълов, а за секретар-касиери Борислав Царски и Петър Петров. Илия Вълов е

завършил висшето си образование в ТУ-София, специалност „Електроенергетика и Електрообзавеждане”. От месец април.2011 г. работи в ЕСО ЕАД – МЕПР Пазарджик като н-к подстанция.

Честит избор  и успешен  нов мандат колеги!