С Решение от 15 юни 2021 год. Федералният съвет обяви 01 октомври 2020 год. за начало на отчетно-изборната кампания в НСФЕБ-КНСБ.

Провеждането на кампанията съвпада с обявената четвърта вълна на пандемията COVID-19, поради което постъпиха запитвания от председатели на синдикални организации във Федерацията за начина на

провеждане на събранията.

Напомняме Ви, че в съответствие с чл. 23 от Устава на НСФЕБ „Събранието /конференцията/ може да бъде изградено на делегатски принцип с определена от синдикалния комитет норма за представителство, за целия изборен мандат.”.

         Делегатските събрания следва да се провеждат в съответствие с действащите в момента разпоредби на МЗО, при спазването на основните противоепидемични мерки, които могат да бъдат удължени или отменени.

При необходимост, събранията могат да се проведат и в електронна среда.

Напомняме Ви, че очакваме графиците за провеждане на отчетно-изборните събрания, в съответствие с т.5.б от Решенията на юнския Федерален съвет: „Председателите на основните синдикални организации в срок до 30.09.2021 год. да изготвят и съгласуват с Централата на НСФЕБ график за провеждане на отчетно-изборните събрания”.

Желаем здраве на Вас и всички колеги.