На 20 май 2021 год. синдикалната организация на НСФЕБ-КНСБ в НЕК – ЕАД проведе  изборно събрание. За председател на организацията бе избрана инж.Даниела Богданова Гигова-Димитрова, а за секретар-касиер г-жа Лилия Стоянова. Ползотворна работа колеги!