Национално представителните председатели на синдикатите в енергетиката изпратиха писмо до министъра на енергетиката г-н Андрей Живков. С писмото можете да се запознаете тук.