Предстои изготвянето на Шести Годишен доклад на КНСБ за договаряне на работните заплати през 2021 година.

Специалистите от КНСБ са изпратили писмо до Федерацията, но поради неизвестни причини такова до днес не беше получено.

Отчитайки значението на процеса по договаряне на работните заплати в сектора ни, молим в къс срок да

оцените  ситуацията по места към днешна дата,какво увеличение сте договорили   и предложенията за бъдещите действия, и представите в Централата на федерацията информация за процеса на договаряне на работните заплати.

При подготвяне на информацията вземете предвид въпросите поставени в писмото което прилагаме тук.