Колегите Димитър Димитров-инспектор БТООС и председател на СО и секретаря Жечко Добрев, електромонтьор ПРЕПЛМ, ТП и СТИ от МИР Велики Преслав, дариха реконвалесцентна плазма с антитела за лечение на COVID-19. Така за преодоляване на пандемията те  дариха

количество достатъчно за 7 вливания на нуждаещи се, което ще се осъществи след две-три седмици, а в сравнение с кръводаряване – това ще стане чак след три месеца.

С благодарност към жеста на колегите.