След 3 години прекъсване и синдикалната организация на НСФЕБ-КНСБ в „Топлофикация – Перник“- АД   възстанови членството си. Взаимните усилия на  участници в преговорите са увенчани с нов КТД. На 24 февруари 2021 год.  бе подписан КТД за срок от една година.