На 17.02.2021 год. Координационният съвет на КНСБ проведе почти  десет часово онлайн заседание. Преди него председателят на НСФЕБ-КНСБ инж.Божидар Митев внесе писмено предложение, което да бъде отразено в

Проекта на Меморандум на КНСБ за социално-икономическото развитие на България 2021-2025 г. Предложението можете да видите тук.