Поради наложените мерки, свързани с извънредната епидемиологична обстановка, синдикалната организация на НСФЕБ-КНСБ в ЧЕЗ Разпределение България АД  – регион Враца проведе онлайн отчетно-изборно събрание с

представители на организациите в регион Враца: Враца, Мездра, Козлодуй и Бяла Слатина. За председател на организацията е избрана г-жа Галина Цанова Найденова и за секретар-касиер – г-жа Илияна Стефанова Борисова. На добър час колеги.