Уважаеми колеги,

Честита да е Новата 2021 год.!

Нека здравето е нашият приоритет, а работата ни да бъде успешна!

 На 4 януари 2021 год. ИК на Федерацията проведе първото си онлайн заседание за 2021 год., на което  обсъди

информация за хода на Благотворителната кампания на НСФЕБ-КНСБ „Не си сам” за подпомагане на заболели от COVID-19 синдикални членове. След запознаване с предложеният материал, членовете на ИК единодушно взеха следните Решения:

1. ИК на НСФЕБ приема информацията с данните за хода на благотворителната кампания   „НЕ СИ САМ“;

2. Националната благотворителна кампания „НЕ СИ САМ” да продължи, като Централата на НСФЕБ и  СО  подкрепят синдикалните членове с диагноза COVID-19;

3. Председателите на СО да продължат разпространението на информацията за Благотворителната кампания на НСФЕБ „НЕ СИ САМ“, с цел установяване на наличието на нуждаещи се от помощ заболели от COVID – 19;

4. Централата на Федерацията да продължи подпомагането на заболелите  членове с парична помощ на стойност от по 150 / сто и петдесет/ лв.;

5. Сумата от 20 000,00 /двадесет хиляди/лв. да бъде заложена в бюджета на Федерацията за 2021 год.”;

6. Преводите за паричната помощ да се правят от Централата ежемесечно на 15-то и 30-то число;

7. Документите за подаване от СО и оформяне на разходите да се запазят в същия формат.

8. Настоящата информация да се доведе до знанието на председателите на СО на НСФЕБ;

9. Документацията свързана с предоставянето на безвъзмездните помощи подлежи на контрол от  Ревизионните комисии в СО и ЦКК на НСФЕБ.

 С уважение,                                                              ИНЖ.БОЖИДАР МИТЕВ   

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФЕБ-КНСБ

                                                                                    ИВАНКА ТРЕНДАФИЛОВА

                                                                                        СПЕЦИАЛИСТ