Предлагаме на вниманието Ви Анализ по промените в КТ подготвен от гл.юрисконсулт на НСФЕБ-КНСБ Стойчо Кръстев. С анализа можете да се запознаете  тук