С Указ на президента Румен Радев е обнародван в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от 44-то Народно събрание на 9 декември 2020 г. С измененията в КТ можете да се запознаете тук.