Координационният съвет на КНСБ прие предложение  за създаване на Институт за нисковъглеродна икономика и устойчиво развитие. Предложението бе изпратено на вицепремиера Томислав Дончев. Писмото можете да видите тук.