Позицията  на КНСБ  приета на заседанието на КС на 20.10.2020г. можете да видите тук.