На проведено заседание на ИК, председателят на НСФЕБ г-н Божидар Митев поздрави колегите юбиляри: г-жа Мария Матеева – член на ЦКК на Федерацията по повод 60-ет годишния й юбилей и г-н Борислав Стоянов – член на ИК по повод 50-ет годишния му юбилей и им връчи юбилейната статуетка на НСФЕБ-КНСБ.