Социалните партньори в „Топлофикация София”  ЕАД подписаха нов КТД. Синдикатите специално отбелязаха, че за първи път от много години, новия КТД се подписва преди изтичането на стария.