На заседание на ИК на КНСБ и председателите на основните организации е изработена и приета позиция във връзка с обществено-политическата ситуация. Позицията можете да изтеклите от тук.