За ускоряване процесите на подобряване на икономическата среда и жизнения стандарт на населението, на 17.06.2020 год. социалните партньори сключиха тристранно споразумение, което можете да видите тук.