УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За провеждане поредното заседание на Федералния съвет  и честване  на 30-годишнината от учредяването на НСФЕБ направихме резервация  в хотел „Лилия” – к.к. „Златни пясъци” и създадохме пълна организация .

Но, във връзка с ограничаване на опасността от разпространение на корона

вируса COVID-19 на територията на Република България, Ви уведомяваме, че се налага да отложим за по-късен период предвиденото юбилейно заседание на ФС на НСФЕБ.

При така стеклите се обстоятелства и предвид разпорежданията и препоръките на Министерството на здравеопазването, не бихме искали да изложим на риск здравето ни.

Заседанието не се отменя, само се отлага за по-късна дата, която ще уточним допълнително за да бъде удобна за всички.

Пожелавам на Вас, на колегите, на семействата Ви и на близките Ви ЗДРАВЕ!

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФЕБ-КНСБ:

ИНЖ.БОЖИДАР МИТЕВ