УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

Днес имаме повод да се обърнем за миг назад, за да направим равносметка за това доколко и докъде  успяхме да бъдем ефективно и полезно професионално сдружение. Нека и да потърсим и се поучим от пропуските и грешките ни. 

Нашият път е отъпкан с постигнатите успехи, но ние познаваме както цената на победата, така и горчивината от загубата.  Знаем и че истинските синдикалисти стават по-силни с натрупване на опита, когато печелят своите битки с мъдрост, сила и стремеж към победа.

Свещичките на празничната ни торта стават все повече, но вярвам, че нашите цели и стремления ще стават все по-големи.

ЧЕСТИТ 30-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

 

Инж. Божидар Митев

Председател на НСФЕБ – КНСБ